Samuel Costa percorre zona Leste e enfatiza saneamento básico