Biomarcador consegue prever gravidade da covid-19, segundo estudo