STF inicia julgamento sobre validade de lei que só permite laqueadura e vasectomia